Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Zkušebnictví a certifikace
Kód
RPP2017/182
Řešitel
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Předmětem projektu je inovace předmětu „Zkušebnictví a certifikace“, který je určen pro studenty 2. nebo 3. ročníku prezenční i kombinované formy studia. Je také zařazen do studijního bloku ECTS s vyučovacím jazykem češtinou a angličtinou. Předmět seznamuje studenty s postupy pro zajištění bezpečnosti nepotravinářských výrobků, které jsou uváděny na trh nebo do oběhu a povinnostmi zainteresovaných právnických i fyzických osob. Systém technických předpisů a norem, který obsahuje obecné i konkrétní požadavky na výrobky, se dynamicky vyvíjí s ohledem na rozvoj vědy a techniky a zvyšování společenských požadavků na zvýšenou ochranu uživatelů i životního prostředí. Inovace předmětu je zaměřena na změny související s uplatňováním zásad tzv. „nového právního rámce“ vymezeného Nařízením (ES) č. 765/2008 a rozhodnutím č. 768/2008/ES, zejména s důrazem na kontrolu prosazování požadavků na výrobky během celé doby jejich životnosti výrobků a na přípravu podkladů v českém i anglickém jazyce.
Zpět na seznam