Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Analýza nebezpečí a rizik II.
Kód
RPP2016/138
Řešitel
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Předmětem projektu je vytvořit výukové materiály pro povinný předmět Analýza nebezpečí a rizik II., který je v rámci studijního plánu; program N3908 - Požární ochrana a průmyslová bezpečnost, obor 3908T007 - Bezpečnostní plánování; vyučován pro studenty prezenční a kombinované formy studia. Náplní koncepce je tvorba studijních materiálu pro podporu výuky, které povedou k propojení teoretických znalostí v oblasti analýzy a hodnocení rizik s praktickou dovedností, která bude přiblížena na základě aplikace metod se specifickými zdroji rizika (průmysl, životní prostředí, povodně) na konkrétních příkladech.
Zpět na seznam