Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Ochrana životního prostředí v podniku
Kód
RPP2016/135
Řešitel
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Předmětem projektu je inovace povinně volitelného předmětu Ochrana životního prostředí v podniku a podpora tvorby ucelených studijních materiálů. Předmět je nabízen studentům prezenční i kombinované formy studia v navazujícím magisterském studijním oboru: Bezpečnostní inženýrství. Vytvořené studijní materiály v elektronické podobě budou poskytnuty nejen studentům daného předmětu, ale i ostatním akademickým pracovníkům univerzity například prostřednictvím webových stránek fakulty. V současnosti neexistují ucelené studijní materiály, které by mohly být doporučeny studentům ke studiu tohoto předmětu. Předmět se zaměřuje na povinnosti v oblasti vztahu podniku k ochraně životního prostředí dle platné legislativy. Cílem předmětu je přehledně a uceleně seznámit studenty s problematikou povinností podniků v oblasti ochrany životního prostředí zejm.: - Nakládání s chemickými látkami a přípravky na pracovišti dle platného zákona o ochraně veřejného zdraví - Prevence závažných havárií - Odpadové hospodářství - Využití a ochrana vod - Ochrana ovzduší - Integrovaná prevence, IRZ, ISPOP - Problematika obalů
Zpět na seznam