Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Zkušebnictví a certifikace
Kód
RPP2016/83
Řešitel
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Předmětem projektu je inovace výuky předmětu "Zkušebnictví a certifikace, který je určen pro studenty prezenční a kombinované formy studia. Problematika zkušebnictví a certifikace je zaměřena na posuzování shody s technickými požadavky u nepotravinářských výrobků, používaných v průmyslovém měřítku s vazbou na ochranu pracovního a životního prostředí. Inovace je zaměřena především na aktualizaci a výklad problematiky zkušebnictví a certifikace v evropském a mezinárodním měřítku. Přesněji jsou definovány cíle politiky, kterými je zajišťován volný pohyb zboží v rámci Evropské unie se zachováním nezbytné míry ochrany uživatelů a spotřebitelů. Větší důraz je kladen na systémy pro zajištění kvality měření a zkoušení výrobků.
Zpět na seznam