Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Prevence havárií a nehod
Kód
RPP2016/72
Řešitel
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Průmyslové havárie s přítomností nebezpečných látek mají často velmi vážné následky. Některé dobře známé závažné havárie např. Seveso, Bhopal, Enschede, Toulouse si vyžádaly mnoho životů nebo způsobily značné škody na životním prostředí. Vydání SEVESO I direktivy napomohlo ke snížení pravděpodobnosti a následků závažných havárií i jednotnému řešení této problematiky v rámci EU. I nadále bylo potřeba zachovávat a dále zlepšovat úroveň prevence a připravenosti. V průběhu let byla proto SEVESO I direktiva novelizována a posléze nahrazena SEVESO II direktivou. V současné době platí SEVESO III direktiva, která především zavedla klasifikaci dle nařízení CLP. Další úpravy se týkaly např. informací pro veřejnost, systémů řízení informací a územního plánování. Inovace se bude týkat právě uvedených změn, které jsou obsaženy v novém zákoně č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií a jeho prováděcích předpisech, především ve vyhlášce o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování (č. 226/2015 Sb.) a vyhlášce o náležitostech bezpečnostní dokumentace.
Zpět na seznam