Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Fyziologie studijních oborů Fakulty bezpečnostního inženýrství
Kód
RPP2016/54
Řešitel
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Projekt bude zaměřen na rozvoj a inovaci cvičení předmětu „Fyziologie“, který je vyučován v rámci bakalářského studijního oboru „Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu“ a po reakreditaci je počítáno i s výukou pro obor „Bezpečnost práce a procesů“ na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO. Původní verze předmětu počítala s výukou cvičení prováděných blokově ve vybavených laboratořích fyziologie na Ostravské univerzitě v Ostravě. V současné době jsou cvičení vyučována v učebnách FBI, které je vhodné doplnit a inovovat pro praktickou výuku. Inovace předmětu bude spočívat v úpravě konceptu předmětu a jeho logické struktury, v rozšíření stávajících osnov cvičení předmětu o nová témata a zavedení interaktivních vyučovacích metod (např. exkurze na HBZS, a.s., kde mj. zajišťují lékařskou službu první pomoci v podzemí, stálou pohotovost báňských záchranářů a potřebné techniky a provádí školení a praktický výcvik báňských záchranářů) a nových učebních trenažérů, modelů a pomůcek (DVD + tištěná literatura, pracovní listy) pro výuku dovedností alespoň na základní úrovni. Hlavním cílem chystané inovace je zvýšit a prohloubit kompetence studentů jak na teoretické úrovni, tak v praktickém provádění monitoringu základních fyziologických ukazatelů.
Zpět na seznam