Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Rozvoj optických metod pro analýzu nebezpečných látek v pracovním a životním prostředí
Kód
ROZP2013/12
Řešitel
Rok zahájení
2013
Rok ukončení
2013
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Rozvojové projekty MŠMT
Předmět výzkumu
Projekt spočívá v doplnění FT-IR analyzátoru, který v současné době umožňuje pouze analýzu plynných látek. Zakoupená přídavná zařízení jsou určena k přípravě zplodin kapalných látek normovaným postupem, ke zkvalitnění odběru plynných látek a rozšíření analýzy na pevné a kapalné látky.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam