Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Organizace konferencí pro studenty doktorského studia
Kód
ROZP2013/10
Řešitel
Rok zahájení
2013
Rok ukončení
2013
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Rozvojové projekty MŠMT
Předmět výzkumu
Cílem projektu je organizace konference a odborných sekcí pro studenty doktorského studia v rámci mezinárodních konferencí pořádaných Fakultou bezpečnostního inženýrství. Projekt podpoří a umožní realizaci těchto sekcí v rámci následujících konferencí s mezinárodní účastí: - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, - Požární ochrana, - Doktorandská konference „Mladá věda“.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam