Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let na vysoké škole
Kód
FRVS2014/227
Řešitel
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Předmětem projektu je příprava studijních materiálů povinně volitelného předmětu Úvod do environmentální bezpečnosti. Předmět je nabízen studentům prezenční i kombinované formy studia v bakalářském studijním oboru: Bezpečnost práce a procesů. Vytvořené studijní materiály v elektronické podobě budou poskytnuty nejen studentům daného předmětu, ale i ostatním akademickým pracovníkům univerzity například prostřednictvím webových stránek fakulty. V současnosti neexistují ucelené studijní materiály, které by mohly být doporučeny studentům ke studiu. Cílem předmětu je seznámit studenty bezpečnostních oborů se zdroji a podmínkami životního prostředí, které předurčují bezpečností lidí i společnosti jako celku.
Zpět na seznam