Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace výuky protivýbuchové prevence
Kód
FRVS2014/146
Řešitel
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na celkovou modernizaci cvičení z předmětu protivýbuchová prevence a převod do záživnější praktické a ucelené formy. Prvním ze čtyř dílčích prvků je začít naplno využívat powerpointové prezentace k efektivnější a přehlednější demonstraci praktické problematiky - příkladů, grafů, popisných obrázků apod. S tím souvisí i prvek druhý, a to navázání na přednášky doc. Ing. Petra Štrocha, PhD., a ponoření se více do hloubky v některých problematikách, které nemohou být detailně rozebrány přímo na přednáškách. K tomu poslouží ukázková videa, obrázky a animace. Součástí projektu je i vytvoření sbírky příkladů obsahující nevypočítané i vypočítané příklady, jejich postupy a řešení. Sbírka bude v elektronické podobě ve formátu např. PDF, pro lepší přístupnost a orientaci. Poslední část projektu si klade za cíl připravit studenty na laboratorní práce prostřednictvím předběžného seznámení se s měřicími přístroji, samotnými postupy měření a komplexně s celým prostředím, ve kterém se budou studenti pohybovat.
Zpět na seznam