Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Právní a technické předpisy BP-Bc. pro zvýšení porozumění a aktivity studentů
Kód
FRVS2014/144
Řešitel
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Projekt bude zaměřen na inovaci předmětu „Právní a technické předpisy BP-Bc.“, který je vyučován v rámci studijního oboru „Bezpečnost práce a procesů“ na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO. Inovace bude spočívat v rozšíření stávajících osnov předmětu, úpravě jeho logické struktury a aktualizaci právních předpisů. Cílem inovace je zajistit vysokou úroveň porozumění studentů povinnostem plynoucím z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP. Bude kladen důraz na rozvoj analytického myšlení studentů tak, aby byli schopni aplikovat požadavky předpisů v praxi. Využití interaktivních vyučovacích metod umožní aktivní a kreativní zapojení studentů do procesu výuky. Bude tak naplněn sekundární cíl projektu, tj. zvýšení aktivity studentů. Výstupem projektu bude nový sylabus předmětu a různé učební pomůcky.
Zpět na seznam