Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace studijního předmětu Počítačové praktikum
Kód
FRVS2014/109
Řešitel
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Předmět Počítačové praktikum je vyučován na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava. Při vysoké automatizaci řídících procesů je základním předpokladem absolventa VŠ nejen odborná znalost studovaného oboru, ale i schopnost rozumět výpočetní technice, vědět pro které směry je výpočetní technika nezbytná a dominující. Na základě těchto vědomostí student musí v rámci výuky získat základní informace a schopnosti jak řešit a aplikovat tyto znalosti při praktickém používání v rámci studia i dalšího profesního zaměření. Hlavní náplní inovace tohoto předmětu je sjednocení a rozšíření znalostí studentů v práci s počítačem. Jedná se převážně o kancelářské prostředí MS Office; Word, Excel, PowerPoint. Znalosti získané v tomto předmětu studenti využijí při zpracovávání seminárních prací a zejména při psaní své bakalářské práce. Realizace projektu přispěje zejména ke zkvalitnění obsahové náplně tohoto předmětu, který je zařazen do studijních plánů bakalářského studijního programu. Vytvořením nových studijních materiálů, které budou studentům poskytovány v e-learningovém kurzu, se očekává zvýšení zájmu studentů o danou problematiku. Výrazně bude posílena možnost samostatné práce studentů.
Zpět na seznam