Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Rozvoj laboratoří FBI
Kód
ROZP2012/
Řešitel
Rok zahájení
2012
Rok ukončení
2012
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Rozvojové projekty MŠMT
Předmět výzkumu
Cílem projektu je rozvoj laboratoří FBI doplněním přístrojové techniky pro monitorování pracovního prostředí a rozšíření přístrojového vybavení sloužícího pro laboratoře protivýbuchové prevence, požárně-technických charakteristik a technicko-bezpečnostních parametrů. Konkrétně se jedná o doplnění přístroje pro prostorová měření elektromagnetického pole nízkých frekvencí, přístroje pro stanovení bodu vzplanutí rychlou rovnovážnou metodou, přístroje pro stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle ABELA a pícky s příslušenstvím pro teploty od 22 °C do 480 °C a detektoru výbušných plynů. V rámci realizace bude nakoupena a zprovozněna výše uvedená přístrojová technika umožňující rozšíření laboratorních prací studentů a rozšíření témat bakalářských, diplomových i disertačních prací studentů. Budou zpracovány a ověřeny postupy měření včetně bezpečnostních opatření.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam