Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Celková rekonstrukce FBI - II. etapa
Kód
CZ.1.05/4.1.00/04.0202
Řešitel
Rok zahájení
2011
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Předmět výzkumu
Hlavním cílem projektu je posílení stávající infrastruktury Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU Ostrava). Realizace projektu umožní rozšíření výuky a výzkumu spojeného s doktorským a magisterským studiem, a to zejména v oblasti protivýbuchové prevence, chování materiálů při požáru, fyzikálního modelování požáru, ochrany zasahujících příslušníků integrovaného záchranného systému a havarijního znečištění životního prostředí. Hlavním předmětem projektu je pokračování v nezbytně nutné celkové rekonstrukci Fakulty bezpečnostního inženýrství (FBI), která se nachází ve stávající městské zástavbě sídlištního typu v městské části Ostrava - Výškovice, Lumírova 630/13. Jedná se o II. etapu celkové přestavby bývalé základní školy pro potřeby vysokoškolského studia na FBI VŠB - TU Ostrava. Konkrétně se jedná o rekonstrukci budovy D (2 852 m2) a výstavbu nové budovy F (1 305 m2) a spojovacího krčku I. Výstupem projektu bude nová a modernizovaná infrastruktura FBI, která bude využívána pro níže uvedenou uvedenou cílovou skupinu. Vzhledem k navýšení počtu studentů, akademických pracovníků a především pro zajištění moderní a kvalitní výuky spojené s výzkumem, je nezbytně nutná v projektu navržená realizace modernizace areálu FBI a dostavba chybějících laboratoří jak standardního tak těžkého charakteru.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam