Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Objektivizace hrozeb a rizik zařízení pro výrobu a přenos elektřiny
Kód
VF20112013019
Řešitel
Rok zahájení
2011
Rok ukončení
2013
Poskytovatel
Ministerstvo vnitra
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Program bezpečnostního výzkumu
Předmět výzkumu
Cíl řešení projektu: 1) Vytvořit jednotnou metodiku objektivizace hrozeb a rizik a jejich analýzu, na základě které bude možno stanovovat priority zařazení objektů do národní kritické infrastruktury ČR (NKIČR) a evropské kritické infrastruktury (EKI), 2) Vytvořit metodologický základ pro vydávání příslušných rezortních norem (MPO), 3) Koncipovat metodologická východiska pro podání rezortních podnětů na novelizaci souvisejících právních norem, zejména zákona č. 240/2000 Sb.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam