Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Simulace procesů krizového managementu v systému celoživotního vzdělávání složek IZS a orgánů veřejné správy
Kód
VG20102015043
Řešitel
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Ministerstvo vnitra
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Program bezpečnostního výzkumu
Předmět výzkumu
Vytvoření a ověření soustavy simulačních procesů a scénářů pro řešení možných mimořádných událostí. Ověření proběhne na nově vytvořeném pracovišti simulujícím reálné podmínky v praxi s cílem: - umožnit zvyšování odbornosti pracovníkům z oblasti krizového řízení, tedy v krizových štábech, bezpečnostních radách, složkách IZS a organizacích - poskytnout účastníkům cvičení podmínky maximálně podobné praxi, včetně takových aspektů jako je časový stres, odpovědnost za rychlé a správné rozhodování a detailní pochopení rolí jednotlivých členů pracovních skupin. - zvýšit uplatnění a schopností absolventů, kteří jsou připravování pro praxi v oblasti přípravy a zvládání mimořádných událostí, tedy pro práci v krizových štábech, bezpečnostních radách, složkách IZS a organizacích.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam