Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace studijních programů Fakulty bezpečnostního inženýrství v předmětu Odolnost stavebních konstrukcí
Kód
FRVS2005/3582
Řešitel
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
V rámci inovace studijních oborů na nově vzniklé Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava byl do studijního oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu nově zařazen předmět Odolnost stavebních konstrukcí. Jedná se o předmět, který má umožnit prokazování požární odolnosti stavebních konstrukcí výpočtovými metodami na rozdíl od dosavadní běžné praxe nejen v České republice, ale i v řadě dalších evropských zemí, kde se požární odolnost stavebních konstrukcí ověřuje náročnými zkouškami v autorizovaných zkušebnách.
Zpět na seznam