Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vybavení laboratoře pro stanovování škodlivin
Kód
FRVS2005/2850
Řešitel
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Projekt byl zpracován za účelem dovybavení a modernizace mezifakultní laboratoře pro stanovování škodlivin (na projektu se podílí FBI, FMMI a HGF) novými přístroji pro stanovování některých významných škodlivin v tuhém, kapalném a plynném prostředí. Při hoření (požárech) vzniká široká paleta toxických látek, z nichž některé unikají v plynném stavu v kouři do okolního prostředí, následně, po ochlazení kouře část z nich kondenzuje. Další škodliviny se do okolního prostředí dostávají rozpuštěné ve vodě použité při požárním zásahu. Všechny tyto látky zatěžují životní prostředí, mnohé přitom jsou značně toxické. Škodliviny se do okolního prostředí dostávají i při jiných haváriích a mimořádných situacích, například povodních. V projektu uvedené přístroje umožňují stanovit některé škodliviny v ovzduší (především v kouřových plynech), ve vodě a vodních výluzích. Do projektu jsou zařazeny také přístroje pro měření a monitorování radonu.
Zpět na seznam