Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace studijních programů Fakulty bezpečnostního inženýrství v předmětu Ochrana objektu
Kód
FRVS2005/2038
Řešitel
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
V současné době se s ohledem na bezpečnostní situaci po teroristických útocích zvýšil v průmyslových podnicích, ale i ve státních a soukromých bezpečnostních službách zájem o kvalifikované a komplexně vzdělané odborníky na bezpečnostní problematiku. Z tohoto důvodu jsou také kladeny vyšší požadavky na komplexnost bezpečnostního vzdělání absolventů studijního oboru Bezpečnostní inženýrství a Technická bezpečnost osob a majetku. Absolventi těchto oborů se uplatňují nejen při odstraňování průmyslových haváriích, ale i při technickém zabezpečení osob a majetku v objektech vystavených riziku teroristických a kriminalních útoku. S tím souvisí nutnost znalosti jednotlivých bezpečnostních předpisů a oprávnění konkrétních bezpečnostních složek včetně jejich odborné činnosti a výkonu služby. Obor studují a projevují o něj zájem také příslušníci Policie ČR a ostatních bezpečnostních složek státu. Je proto vhodné studenty seznámit i se základními kriminalisticko technickými metodami a způsoby zajištění stop, čímž se může zabránit jejich znehodnocení do doby příjezdů specializovaných složek. Absolventi mohou nalézt širší uplatnění ve struktuře Integrovaného záchranného systému, včetně jeho bezpečnostních složek. Z těchto důvodů je nutno zahrnout do osnov studijního programu také předměty týkající se vlastního výkonu bezpečnostní služby ve státní i soukromé oblasti. Absolventi studijního oboru se budou snadněji orientovat při rozhodovacích procesech a řešení krizových situací. Inovace části výuky umožní propojení teoretické výuky s aktuální bezpečnostní praxí.
Zpět na seznam