Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Návrh metodiky hodnocení rizik závažných havárií v kontextu evropské direktivy IPPC a novely SEVESO II
Kód
GP104/02/D070
Řešitel
Rok zahájení
2002
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Postdoktorské granty (GP)
Předmět výzkumu
Navrhovaný postdoktorandský grant "Návrh metodiky hodnocení rizik závažných havárií v kontextu evropské direktivy IPPC a novely SEVESO II" navazuje na evropský projekt "ARAMIS - Accidental Risk Assessment Methodology for Industries". Cílem navrhovanéhogr antu je hodnocení rizik především u zdrojů rizika nepodléhajících zákonu č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií (implementace direktivy SEVESO II). Častým případem je existence takových zařízení v bezprostřední blízkosti obytných ploch nebo místshr omažďování osob, což zvyšuje riziko pro okolní obyvatelstvo. Mezi tyto zdroje rizik patří například chladící zařízení zimních stadiónů a potravinářských podniků nebo menší zásobníky LPG, které mohou představovat rizika závažné havárie vzhledem k svémuumí stění. V rámci nosného projektu ARAMIS je vyvíjena nová, na evropské úrovni harmonizovaná metoda hodnocení rizik průmyslových podniků, která bude ověřena na několika případových studiích.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam