Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace studijních oborů Fakulty bezpečnostního inženýrství v oblasti prevence závažných havárií
Kód
FRVS2005/1310
Řešitel
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Cílem projektu je inovace výuky v předmětech Prevence havárií a nehod a Vliv havárií na životní prostředí na nedávno vzniklé Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO. Tyto předměty jsou zařazeny ve všech třech studijních programech FBI a jsou tak vyučovány ve většině studijních oborů jako jsou Bezpečnostní inženýrství, Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, Technická bezpečnost osob a majetku. Zkvalitněním výuky pomocí ukázek softwarového modelování a případových studií hodnocení rizik získají studenti v obou předmětech lepší znalosti z oblasti prevence závažných havárií, která v současné době nabývá na významnosti nejen v souvislosti s teroristickými útoky.
Zpět na seznam