Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CK01000015 Zvýšení odolnosti a bezpečnosti železniční infrastruktury a minimalizace dopadů na ostatní sektory dopravní infrastruktury (SECURAIL) 2020 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020046 SOFICO-CZ, a.s. - Vývoj softwarových struktur 2020 2022
VI20192022151 CIRFI 2019: Indikace narušení resilience kritické infrastruktury 2020 2022
RPP2020/129 Inovace předmětu Ochrana obyvatelstva a environmentální bezpečnost 2020 2020
RPP2020/131 Inovace předmětu Transport nebezpečných látek a odpadů 2020 2020
RPP2020/141 Inovace předmětu Analýza rizik závažných havárií jako odezva na požadavky průmyslu 2020 2020
RPP2020/156 Tvorba studijní opory pro předmět Management v bezpečnosti 2020 2020
RPP2020/157 Inovace předmětu Protipožární a bezpečnostní systémy 2020 2020
VI20192022118 Ochrana měkkých cílů v bezpečnostním prostředí ČR 2019 2022
VI20192022119 Rozvoj nového přístupu ke zjišťování příčin průmyslových havárii s účastí nebezpečných látek (ISAAC), 2 zavedeni do OBD) 2019 2022
VI20192022169 Zapojení umělé inteligence do příjmu tísňového volání 2019 2022
VI20192021122 AR Safebook - Rozšířená virtuální realita pro prevenci v oblasti bezpečnosti 2019 2021
VI20192021165 Stanovení požadavků na zásobování stavebních objektů požární vodou a jinými hasivy 2019 2021
EG17_107/0012408 Nová generace řídicího systému pro distribuci pohonných hmot 2019 2019
RPP2019/29 Multimedializace pracovních postupů stanovení PTCH 2019 2019
RPP2019/35 Inovace předmětu Úvod do environmentální bezpečnosti 2019 2019
RPP2019/36 Inovace předmětu Posuzování rizik 2019 2019
RPP2019/45 Zvýšení atraktivity cvičení v předmětu Vliv havárií na ŽP pro studenty FBI 2019 2019
RPP2019/47 Inovace předmětu Měřicí metody a metrologie 2019 2019
RPP2019/50 Inovace předmětu Zabezpečovací systémy 2019 2019
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012418 Aplikace pro pokročilé materiály 2018 2021
TL01000470 Potenciální dopady Průmyslu 4.0 na pracovní pozice Operátorů 3.0 a terciální vzdělávání s ohledem na bezpečnostní inženýrství 2018 2021
VH20182021035 Bezpečná jízda zásahové požární techniky k zásahu 2018 2021
VH20182021037 Mapování rizik na území České republiky 2018 2021
VH20182020032 Analýza bezpečnostních přístupů v oblasti navrhování požární bezpečnosti staveb a návrh řešení pro ČR 2018 2020
VH20182020042 Ochrana obyvatelstva v územním plánování a při stanovení technických podmínek pro navrhování staveb 2018 2020
Hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnosti prevence 2018 2020
Vývoj nástrojů pro posuzování pracovních rizik s využitím webové platformy OiRA pro účely malých podniků, mikropodniků a OSVČ v ČR 2018 2020
VI20172020103 Bezpečnost tlakových láhví v pracovních podmínkách a možnosti zneškodnění tlakové láhve průstřelem 2017 2022
LTC17071 Dekompoziční cesty chytrých paliv studované infračervenou spektroskopií 2017 2019
VI20172019081 Speciální nálože pro zvýšení efektivity zásahů jednotek HZS 2017 2019
Řidič profesionál - aplikovaný výzkum měřitelného hodnocení schopností a dovedností řidičů bezpečnostních složek státu 2017 2019
CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0001136 Krizové řízení v příhraničních oblastech 2017 2018
RPP2017/144 Inovace předmětu Ochrana před zářením I. 2017 2017
RPP2017/182 Inovace předmětu Zkušebnictví a certifikace 2017 2017
RPP2017/189 Inovace předmětu Stroje, zařízení a technologie 2017 2017
RPP2017/203 Multimedializace rozvoje požáru v místnosti 2017 2017
RPP2017/208 Inovace předmětu Metody rizikového inženýrství 2017 2017
RPP2017/210 Inovace předmětu Posuzování vlivů na životní prostředí 2017 2017
Příprava projektu Vícesložkové monitorování nebezpečných látek v plynné fázi 2017 2017
RPP2016/130 Učební pomůcky pro zvýšení efektivity a atraktivity výuky nových předmětů na FBI 2016 2016
RPP2016/135 Inovace předmětu Ochrana životního prostředí v podniku 2016 2016
RPP2016/138 Inovace předmětu Analýza nebezpečí a rizik II. 2016 2016
RPP2016/54 Inovace předmětu Fyziologie studijních oborů Fakulty bezpečnostního inženýrství 2016 2016
RPP2016/72 Inovace předmětu Prevence havárií a nehod 2016 2016
RPP2016/83 Inovace předmětu Zkušebnictví a certifikace 2016 2016
VI20152019030 Výzkum a vývoj podávacího agregátu vysokokapacitního modulu čerpání 2015 2019
VI20152019047 Vývoj záchranných destrukčních náloží pro likvidaci staticky narušených budov 2015 2019
VI20152019049 RESILIENCE 2015: Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury 2015 2019
VI20162019034 Výzkum a vývoj ověřených modelů požáru a evakuace osob a jejich praktická aplikace při posuzování požární bezpečnosti staveb 2015 2019
FRVS2015/173 Inovace předmětu Pracovní rizika pro zvýšení kompetencí studentů v praktické aplikaci 2015 2015
FRVS2015/198 Inovace předmětu Výbušniny a účinky výbuchů 2015 2015
FRVS2015/48 Multimedializace předmětu Organizace a řízení v PO 2015 2015
ROZP201597 Laboratoř pro zkoumání balistických jevů 2015 2015
2.2 ITS03/742 Simulátor TL - 410 NG FNPT 2014 2015
FRVS2014/109 Inovace studijního předmětu Počítačové praktikum 2014 2014
FRVS2014/144 Inovace předmětu Právní a technické předpisy BP-Bc. pro zvýšení porozumění a aktivity studentů 2014 2014
FRVS2014/146 Inovace výuky protivýbuchové prevence 2014 2014
FRVS2014/227 Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let na vysoké škole 2014 2014
VG20132015111 Výzkum vysokokapacitního modulu čerpání za mimořádných situací 2013 2015
CZ.1.07/3.2.07/04.0041 Prevence rizik v BOZP a koordinace na stavbách 2013 2014
FRVS2013/1458 Inovace technických studijních předmětů Fakulty bezpečnostního inženýrství v oblasti analýzy rizik území 2013 2013
ROZP2013/10 Organizace konferencí pro studenty doktorského studia 2013 2013
ROZP2013/11 Zahraniční doktorandi na Fakultě bezpečnostního inženýrství 2013 2013
ROZP2013/12 Rozvoj optických metod pro analýzu nebezpečných látek v pracovním a životním prostředí 2013 2013
ROZP2013/13 Propagace a marketingová komunikace na FBI 2013 2013
CZ.1.07/3.2.07/03.0050 Zabezpečení přípravy lektorů dalšího vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech v Moravskoslezském kraji 2012 2015
TA02010488 Požárně odolné konstrukce pro tunelové stavby s využitím lehkého betonu Liapor 2012 2015
CZ.1.07/2.4.00/31.0049 Posilování partnerství a vzdělávání v oblasti bezpečnosti průmyslu 2012 2014
CZ.1.07/3.2.07/03.0117 Další vzdělávání lektorů v oblasti bezpečnostních postupů na letišti v MSK – AERO SECURE 2012 2014
TA02030441 Virtuální simulace evakuačních a transportních procesů chodců 2012 2014
VG20122014061 Improvizované ukrytí, varování a informování obyvatelstva v prostorech staveb pro shromažďování většího počtu osob 2012 2014
VG20122014074 Specifické posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti s využitím postupů požárního inženýrství 2012 2014
VG20122014082 Vodní nálože 2012 2014
ROZP2012/ Rozvoj laboratoří FBI 2012 2012
VF20112015018 Bezpečnost občanů - krizové řízení (2011 - 2015, NV0/VF) 2011 2015
CZ.1.05/4.1.00/04.0202 Celková rekonstrukce FBI - II. etapa 2011 2014
CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy 2011 2014
CZ 1.07/2.2.00/15.0142 Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inženýrství 2011 2013
LD11012 Kombinované modely chemické kinetiky a fluidní dynamiky pro simulace procesů čistšího spalování 2011 2013
VF20112013019 Objektivizace hrozeb a rizik zařízení pro výrobu a přenos elektřiny 2011 2013
FRVS2011/2301 Modernizace výukových materiálů v oblasti experimentálního stanovení požárně-technických a mechanických charakteristik materiálů 2011 2011
VG20102015043 Simulace procesů krizového managementu v systému celoživotního vzdělávání složek IZS a orgánů veřejné správy 2010 2015
VG20102015059 Vliv teroristického útoku na vybrané průmyslové technologie s nebezpečím výbuchu prachu 2010 2015
VG20102013036 Posouzení a standartizace fyzické ochrany objektu veřejných vysokých škol 2010 2013
ROZP2010/C4 Podpora výuky na technických vysokých a středních školách výukovým videoprogramem „Požární experiment na administrativní budově“ 2010 2010
FR-TI1/552 Výzkum a vývoj systému pro záchranu a přepravu osob v traumatickém a/nebo kontaminovaném stavu 2009 2012
FR-TI1/572 Výzkum a vývoj víceúčelového robotického transportéru pro záchranu osob a zásahy v krizových situacích, ve zvláště obtížných terénních a/nebo klimatických podmínkách 2009 2012
FRVS2008/1111 Laboratoř pokročilých spektroskopických technik v bezpečnostním inženýrství 2008 2008
FRVS2008/427 Rozšíření výukové laboratoře protivýbuchové ochrany a bezpečnosti průmyslu 2008 2008
FRVS2007/1398 Inovace studijních předmětů Fakulty bezpečnostního inženýrství v oblasti nebezpečných látek a odpadů a jejich transportu 2007 2007
FRVS2007/1759 Inovace náplně a formy výuky v předměrech Stavební konstrukce a Stavební konstrukce a požární bezpečnost 2007 2007
VD20062010A06 Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva 2006 2010
VD20062008A04 Procesní analýza zranitelnosdti prvků kritické infrastruktury 2006 2008
FRVS2006/2154 Inovace předmětu Analýza pracovních rizik 2006 2006
FRVS2006/2483 Rozvoj a inovace ergonomické laboratoře 2006 2006
FRVS2006/3166 Učebna krizového řízení 2006 2006
ROZP2006/371 Rozšíření nabídky výuky v kombinované formě studia bakalářského studijního programu "Požární ochrana a průmyslová bezpečnost" - studijní obor Bezpečnost práce a procesů, Technická bezpečnost osob a majetku a Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 2006 2006
ROZP2006/372 Inovace a uskutečnění programu celoživotního vzdělávání Univerzity 3. věku "Požární ochrana a bezpečnost" 2006 2006
ROZP2006/373 Příprava systému praxí pro bakalářský studijní program Požární ochana a průmyslová bezpečnost v rámci strukturovaného studia 2006 2006
ROZP2006/374 Rozvoj strukturovaného studijního programu "Požární ochrana a průmyslová bezpečnost" 2006 2006
hs010602 Vypracování operativně taktické studie tunelu Vestec-Lahovice 2006 2006
FRVS2005/1310 Inovace studijních oborů Fakulty bezpečnostního inženýrství v oblasti prevence závažných havárií 2005 2005
FRVS2005/2038 Inovace studijních programů Fakulty bezpečnostního inženýrství v předmětu Ochrana objektu 2005 2005
FRVS2005/2850 Vybavení laboratoře pro stanovování škodlivin 2005 2005
FRVS2005/3549 Inovace studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost v předmětu Nauka o materiálu 2005 2005
FRVS2005/3562 Případové studie 2005 2005
FRVS2005/3567 Rozvoj informačních technologií Fakulty bezpečnostního inženýrství 2005 2005
FRVS2005/3582 Inovace studijních programů Fakulty bezpečnostního inženýrství v předmětu Odolnost stavebních konstrukcí 2005 2005
FRVS2004/268 Inovace studijních oborů FBI VŠB-TU v předmětu Požární bezepčnost staveb 2004 2004
JB10/03 Ochrana před radioaktivními, chemickými a biologickými látkami 2003 2005
GP104/02/D070 Návrh metodiky hodnocení rizik závažných havárií v kontextu evropské direktivy IPPC a novely SEVESO II 2002 2005