Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na FBI proběhla Mezinárodní podzimní škola v rámci Erasmus+ BIP

Na FBI proběhla Mezinárodní podzimní škola v rámci Erasmus+ BIP
Zahraniční studenti si vyzkoušeli práci na společných projektech v oblasti BOZP

Týden intenzivní práce na společných projektech v rámci BOZP má úspěšně za sebou skupina zahraničních studentů z Porta, Antwerp a Kypru, kteří strávili v Ostravě týden díky podpoře programu Erasmus+ BIP.  

Během listopadové Mezinárodní podzimní školy, kterou připravila katedra Bezpečnosti práce a procesů se zahraničními partnery z European University of Cyprus, AP Antwerpen a Instituto Politecnico do Porto, studenti získali nové kompetence v oblasti BOZP a manažerského řízení, i nové postupy řízení rizik s využitím metody Project-based learning. Před příjezdem studenti absolvovali povinná online školení k získání nezbytných teoretických znalostí z oblasti řízení rizik. Praktická část probíhala kromě fakulty také ve skladových prostorech společnosti ABB, díky čemuž studenti dokázali identifikovat a posoudit pracovní rizika v praxi.

Úkolem studentů bylo během týdne zpracovat odborný projekt spočívající v posouzení rizik, návrhu opatření a sekundární prevence. Studenti byli rozděleni do skupin tak, aby byli v každé zastoupeny všechny univerzity. Skupiny zpracovaly projekt ve dvou odlišných oblastech. Tou první byla ergonomie na pracovišti, tedy např. manipulace, pracovní polohy či lokální zátěž, kterou bylo potřeba ve skladu vypozorovat a navrhnout možná zlepšení.

Další skupiny měly identifikovat a posoudit rizika plynoucí z používání vysokozdvižných vozíků ve skladových prostorech a přijmout opatření, která by zvýšila bezpečnost na pracovišti.

Celý týden probíhal v rámci Erasmus+ Blended Intense Program, který propojuje virtuální a krátkou fyzickou mobilitu.

Do podzimní školy bylo zapojeno i několik našich studentů, kteří pomáhali zahraničním studenům se nejen lépe orientovat na univerzitě, ale také lépe poznat město a cítit se tady jako doma, za což jim patří velké díky, stejně tak celému organizačnímu týmu, pedagogům fakulty a zaměstnancům ABB, kteří připravili víkend plný práce, ale i zábavy a kultury.

Vloženo: 23. 11. 2023
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 013 - Úsek pro vědu, rozvoj, zahraniční styky a ekonomiku
další novinky