Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 12. 6. 2023!

Soutěž o nejlepší závěrečnou práci

Určeno pro studenty Fakulty bezpečnostního inženýrství

Děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství vyhlašuje

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ZÁVĚREČNOU PRÁCI ZALOŽENOU NA EXPERIMENTÁLNÍM VÝZKUMU OBHÁJENOU V ROCE 2023

Podmínky:

  • bakalářská nebo diplomová práce musí být založena na zpracování experimentálních dat získaných vlastní prací v laboratoři či v terénu,
  • závěrečná práce musí být obhájena v termínu SZZ pro AR 2022/2023.

Součásti přihlášky:

  • vyplněná přihláška,
  • shrnutí experimentální části závěrečné práce v rozsahu do 15 stran (ve formátu .pdf).

Termín odeslání přihlášky a souhrnu experimentální části závěrečné práce do 12. 6. 2023 elektronicky na adresu

Ocenění:

nejlepší práce budou oceněny na slavnostních promocích:      

  • bakalářská práce   3 000,-- Kč,
  • diplomová práce    5 000,-- Kč
Vloženo: 23. 5. 2023
Kategorie:  Informace pro studenty
Zadal:  Administrátor
Útvar: 010 - Děkanát FBI
další novinky