Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 5. 5. 2023!

Volby do Akademického senátu FBI VŠB-TUO

Byly vyhlášeny volby do Akademického senátu FBI VŠB-TUO pro volební období 2023-2026.

Harmonogram

Vyhlášení voleb do FBI VŠB-TUO: 

Dne 21. března 2023

Podání návrhů na kandidáty do AS FBI VŠB-TUO: 

do 4. dubna 2023 do 12:00

Zveřejnění navržených kandidátů do AS FBI VŠB-TUO: 

Nejpozději 18. dubna 2023

Volby do AS FBI VŠB-TUO – elektronicky v systému UnIS/Edison: 

25. dubna od 8:00 až 27. dubna do 12:00

Zveřejnění výsledků voleb volební komisí: 

Do 29. dubna 2023

Další důležité informace

Elektronické volby probíhají přes Informační systém UnIS, studenti mohou taktéž využít Edison. Návod k elektronickým volbám je k dispozici v portálu idoc.
(Návrhy lze podávat do IS UnIS až termínu vyhlášení voleb).

Výňatek z Volebního řádu AS FBI VŠB-TUO:

Návrh kandidáta do studentské komory musí být v případě elektronické volby doložen elektronickými hlasy dvaceti studentů fakulty, kteří jeho kandidaturu podporují.

Kandidáti do akademické komory jsou v případě elektronické volby navrhováni ve lhůtě určené akademickým senátem katedrou, která své návrhy zašle elektronicky volební komisi. Akademický pracovník může navrhnout i sám sebe bez ohledu na návrh katedry. Návrh kandidáta do akademické komory musí být v případě elektronické volby doložen elektronickými hlasy deseti akademických pracovníků fakulty, kteří jeho kandidaturu podporují.

Volební komise

Volební komise Akademická komora
Alena Šplíchalová (050) - členka volební komise
Věra Holubová (060) - zapisovatelka volební komise
Hana Věžníková (040) - členka volební komise
Vít Klečka (030) - předseda volební komise

E-mail: volby.ak.fbi@vsb.cz

Volební komise Studentská komora
Lucie Králová (060) - zapisovatelka volební komise
Vladimír Rathouský (030) - předseda volební komise
Jukub Brož (040) - člen volební komise

E-mail: volby.sk.fbi@vsb.cz

Vloženo: 21. 3. 2023
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství
další novinky