Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2023!

Občanská věda ve výzkumu FBI

Komunitní senzorová síť pro monitorování kvality ovzduší a zapojení prvků občanské vědy v rámci aplikovaného výzkumu na FBI, VŠB-TUO.

Pracovníci Fakulty bezpečnostního inženýrství v loňském roce spolu s kolegy z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a z Ústavu termomechaniky AV ČR zahájili řešení projektu s názvem “Vývoj pokročilých metod pro sledování plynných a aerosolových škodlivin”, který je podpořen Technickou agenturou České republiky v rámci programu Prostředí pro život.

 Cílem našeho projektu je mimo jiné vytvoření senzorové sítě pro měření kvality ovzduší se zaměřením na region Novojičínska. V této oblasti se totiž v současnosti nachází pouze jedna stanice imisního monitoringu ČHMÚ s umístěním ve Studénce.

S danou motivací jsme iniciovali vznik komunitní sítě, na jejíž realizaci mohou participovat příznivci veřejně prospěšných aktivit a občanských vědy v této lokalitě. Inspirací pro nás byly obdobné projekty běžící na národní úrovni (The Breathe London network https://www.breathelondon.org/), popř. v celoevropském (Sensor.Community https://sensor.community/en/).

 V polovině října vznikla veřejná facebooková skupina Komunitní síť NJair_IoT. Její členové i další zájemci o toto téma se dne 22.10.2022 poprvé setkali ve Skotnici v rámci workshopu spolupořádaného spolekem SKROJEK, z.s.

Součástí workshopu bylo představení dosavadních výsledků našeho projektu, objasnění základních principů občanské vědy i zkušeností z obdobných projektů v zahraničí a následně společné kompletování a zprovoznění uzlu senzorové sítě pro měření pevných částic v ovzduší.

Technologické řešení, které jsme pro tyto účely využili v současné fázi řešení projektu vychází z koncepce mezinárodní senzorové sítě CanAirIO (https://canair.io/), která k měření kvality ovzduší a přenosu dat využívá nízkonákladové (low-cost) senzory a aplikaci přístupnou z mobilního telefonu.

 V rámci následujícího kroku řešení projektu aktuálně vyvíjíme vlastní řešení senzorového uzlu pro měření plynných škodlivin a aerosolů i informační systém pro sběr, vizualizaci a archivaci naměřených dat.

Chcete-li se stát součástí Komunitní sítě NJair_IoT a sledovat společně  s námi kvalitu ovzduší na Novojičínsku, připojte se k naší iniciativě nebo nás neváhejte kontaktovat.

Projekt číslo  SS03010139 - Vývoj pokročilých metod pro sledování plynných a aerosolových škodlivin je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Prostředí pro život.

Vloženo: 5. 1. 2023
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 010 - Děkanát FBI
další novinky