Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mezinárodní cvičení studentských krizových štábů

Mezinárodní cvičení studentských krizových štábů
Dne 7. 12. 2022 proběhlo další mezinárodní cvičení studentských krizových štábů Akademie Pomorskie ze Slupsku a Fakulty bezpečnostního inženýrství.

Jako každoročně, tak i letos na závěr studia v předmětu Management krizových situací na katedře Ochrany obyvatelstva, Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB – TU Ostrava, proběhlo mezinárodní cvičení studentských krizových štábů (v součinnosti se studenty Akademie Pomorskie ze Slupsku – Polsko).

Studenti si prakticky procvičili postup KŠ při podpoře starosty ORP Bohumín, který koordinuje záchranné a likvidační práce při zdolávání následků živelní pohromy v rámci správního obvodu ORP. Letošním tématem byla povodeň, která však byla komplikována dalšími nečekanými událostmi.

Fotografie z tohoto cvičení jsou dostupné zde.

Vloženo: 8. 12. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 050 - Katedra ochrany obyvatelstva
další novinky