Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 17. 10. 2023!

Exkurze na simulátoru dopravního tunelu

Exkurze na simulátoru dopravního tunelu
Za velmi sympatickou, lze označit exkurzi spojenou se školením na simulátoru dopravy, které se studenti FBI a FAST, VŠB-TUO zúčastnili dne 13. 10. 2022.

Za velmi sympatickou, lze označit exkurzi spojenou se školením na simulátoru dopravy, které se studenti FBI a FAST, VŠB-TUO zúčastnili dne 13. 10. 2022. Akce proběhla za podpory projektu „TUNEDU“ na simulátoru dopravy, který je provozován „Katedrou technológii a manažmentu stavieb“ Stavební fakulty Žilinské univerzity v Žilině. Po nezbytném úvodním zaškolení a seznámení se s technologií simulátoru si studenti měli možnost vyzkoušet práci operátorů silničních tunelů při simulovaných bezpečnostních incidentech. Jako příklady simulovaných incidentů, které studenti v roli operátorů tunelů řešili, lze uvést například požár v tunelu, zastavení vozidla v tunelu, výskyt osoby v tunelu, havárii vozidla v tunelu a další. Akce, kterou lze bezesporu označit za vítané zpestření studia, proběhla jako podpora společných odborně vzdělávacích aktivit v přípravě mladých odborníků z oblasti cestovních tunelů v rámci projektu, do jehož řešení jsou zapojeny Stavebná fakulta, Žilinské univerzity v Žilině, Fakulta stavební a Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické univerzity Ostrava. Příjemnou atmosféru, která průběh akce provázela dokládají rovněž pořízené fotografie

Vloženo: 17. 10. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Eva Belasová
Útvar: 060 - Katedra bezpečnostních služeb
další novinky