Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mezinárodní konference ISHPMIE 2022

Mezinárodní konference ISHPMIE 2022
Významná mezinárodní konference 14th International Symposium on Hazards, Prevention, and Mitigation of Industrial Explosions (ISHPMIE) zaměřena na výbuchy proběhla za významné české účasti.

Mezinárodní konference 14th International Symposium on Hazards, Prevention, and Mitigation of Industrial Explosions (ISHPMIE) proběhla ve dnech 11. - 15. července 2022 v Německém Braunschweigu. Sympozium bylo pořádáno Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) za podpory Helmholtzova fondu e. V.. Vědeckým partnerem a spolupořadatelem konference byla Otto von Guericke University Magdeburg.

Za Českou republiku se konference zúčastnili zástupci Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB-TUO, Technického ústavu požární ochrany HZS ČR a Univerzity Pardubice.

V rámci konference byla dohodnuta další spolupráce s Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM) a Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB).

Vloženo: 26. 7. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 040 - Katedra bezpečnosti práce a procesů
další novinky