Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kontrola studia za akademický rok 2021/2022

pro bakalářské, navazující magisterské studium kombinovaná a prezenční forma studia.

Kontrola studia za akademický rok 2021/22

pro bakalářské, navazující magisterské studium

kombinovaná a prezenční forma studia 

k 15. 7. 2022

musí studenti pro pokračování ve studiu  - postup do vyššího ročníku získat minimálně 

40 kreditů (nevykonané předměty aktuálního ročníku se automaticky převedou do dalšího ročníku)

 Zároveň musí být vykonány všechny převedené předměty z AR 2020/2021 (druhé zapsání předmětů),

Splněny všechny povinnosti opakovaného ročníku (každý ročník lze pouze jednou opakovat)

Kontrola studia bude provedena elektronicky v IS EDISON

Student je povinen:

- zkontrolovat zda všechny vykonané zkoušky a zápočty jsou zaznamenány v informačním sytému EDISON (v opačném případě je nutné kontaktovat příslušného pedagoga).

- verifikovat kontrolu studia do data určeného studijním oddělením fakulty toto datum se zobrazí v emailu, zaslaném studentovi pokud vyhověl nebo nevyhověl kontrole studia a zároveň dát souhlas se zápisem do vyššího ročníku.

Studentům, kteří při kontrole studia nevyhoví a neverifikují, bude  zasláno  rozhodnutí o ukončení studia, proti kterému se mohou odvolat  a to z důvodů:

- opakování ročníku

- opakování ročníku +třetí zapsání dvou předmětů  

- třetí zapsání dvou předmětů

Studenti se odvolají proti rozhodnutí děkana (30 dnů od převzetí) doloží na studijní oddělení

od druhé poloviny měsíce srpna výše uvedené žádosti poštou nebo osobně-nikoliv e-mailem!!!!

Studentům, kteří při kontrole studia nevyhoví a verifikují, IS Edison může nabídnout možnost opakování ročníku a třetí zapsání dvou předmětů. Odvolání se již nepodává.

Pozor: čtvrté zapsání není!!!!

Žádosti o prospěchová stipendia za akademický rok nepodávejte.  IS Edison vyhodnotí sám. V měsíci říjnu - listopadu  bude studentům, kteří budou mít nárok na prospěchové stipendium, rozesláno písemné rozhodnutí.

Podmínky pro stanovení výše stipendia: 

podmínky stipendia

Vloženo: 22. 6. 2022
Kategorie:  Informace pro studenty
Zadal:  Administrátor
Útvar: 011 - Studijní oddělení FBI
další novinky