Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2023!

Inovativní sorbenty na bázi uhlíku jako účinný způsob dočišťování odpadních vod

Katedra Bezpečnosti práce a procesů získala projekt financovaný z Norských fondů

Cílem projektu je vývoj technologické poloprovozní jednotky na dočištění odpadních vod zejména od farmaceuticky aktivních sloučenin (FAS) a dalších vybraných látek. Problematika vlivu různých skupin mikropolutantů na životní prostředí je podobně jako u mikroplastů v současnosti intenzivně zkoumána. Jednotka bude využívat biocharu  a jeho modifikací jako sorbentu, kdy proces čištění bude kombinován například s membránovou technologií či pokročilými oxidačními technologiemi. Biochar je materiál bohatý na uhlík a nabízí vysokou afinitu a sorpční kapacitu vůči organickým kontaminantům, včetně farmaceutik. Vyvíjená poloprovozní technologie bude testována na reálném provozu čistírny odpadních vod, bude testována také možnost využití vyčištěných vod na závlahy.

Název: Inovativní sorbenty na bázi uhlíku jako účinný způsob dočišťování odpadních vod

Č. projektu 3213200008

Řešitel: hl. řešitel VŠB-TUO, spoluřešitel STU Bratislava

Řešitel za VŠB-TUO: FBI, Katedra 040, Ing. Petra Roupcová, Ph.D.

Projekt je podporovaný Programem „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“, který financují Norské fondy 2014-2021

 

 

 

 

Vloženo: 21. 6. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 040 - Katedra bezpečnosti práce a procesů
další novinky