Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 8. 2021!

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky Ing. Matouše Helegdy

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky

Oznamujeme konání státní doktorské zkoušky pana Ing. Matouše Helegdy na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava ve studijním programu P3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost, studijní obor 3908V009 Požární ochrana a bezpečnost.

Státní doktorská zkouška se koná dne 31. srpna 2021 v 11,00 hodin na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava, Lumírova 13, Ostrava – Výškovice v zasedací místnosti LD 222.

Téma práce: Nové aspekty výbuchových charakteristik hybridních směsí paliv

 

Předměty státní doktorské zkoušky:

Protivýbuchová prevence
Prevence závažných havárií
Fyzikální chemie hoření a výbuchu
 

 

doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA

děkan

 

Vloženo: 19. 7. 2021
Kategorie:  Oznámení
Útvar: 011 - Studijní oddělení FBI
další novinky