Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 22. 6. 2021!

Oznámení o konání obhajoby disertační práce Ing. Aleše Tulacha

Oznámení o konání obhajoby disertační práce

 

Oznamujeme konání obhajoby disertační práce pana Ing. Aleše Tulacha na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava ve studijním programu P3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost, studijní obor 3908V009 Požární ochrana a bezpečnost.

Obhajoba se uskuteční 22. června 2021 ve 12,00 hod. v areálu Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava, Lumírova 13, Ostrava - Výškovice v zasedací místnosti LD 222. 

Téma disertační práce: „Experimentální a matematické metody modelovaní šíření hořlavé směsi v prostoru a následného výbuchu“.

S disertační prací a jejími posudky je možno se seznámit v úředních hodinách na studijním oddělení FBI, místnost LA 205, a to 5 pracovních dní před termínem obhajoby.

 

 

doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA

děkan

 

 

Vloženo: 3. 6. 2021
Kategorie:  Oznámení
Útvar: 011 - Studijní oddělení FBI
další novinky