Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ZÁVĚREČNOU PRÁCI

Děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství vyhlašuje : SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ZÁVĚREČNOU PRÁCI ZALOŽENOU NA EXPERIMENTÁLNÍM VÝZKUMU OBHÁJENOU V ROCE 2021

Podmínky: 

- bakalářská nebo diplomová práce musí být založena na zpracování experimentálních
    dat získaných vlastní prací v laboratoři či v terénu,

-závěrečná práce musí být obhájena v řádném resp. náhradním termínu AR 2020/2021.

Součásti přihlášky :

vyplněná přihláška (k dispozici na webu FBI),
elektronická verze závěrečné práce (ve formátu .pdf),
shrnutí experimentální části práce v rozsahu do 10 stran.

Termín odevzdání přihlášky:

1. kolo soutěže pro absolventy SZZ květen/červen 2021:    do 11. 6. 2021

2. kolo soutěže pro absolventy SZZ září 2021:               do 20. 9. 2021

Ocenění : 

nejlepší práce budou oceněny na slavnostních promocích:   

  bakalářská práce   3 000,-- Kč

  diplomová práce   5 000,-- Kč

Vloženo: 25. 5. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Radim Peikert
Útvar: 011 - Studijní oddělení FBI
další novinky