Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 8. 2020!

Oznámení o konání obhajoby disertační práce Ing. Pavly Gomby

Oznámení o konání obhajoby disertační práce

Oznamujeme konání obhajoby disertační práce paní Ing. Pavly Gomby na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava ve studijním programu P3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost, studijní obor 3908V009 Požární ochrana a bezpečnost.

Obhajoba se uskuteční 31. srpna 2020 v 11,30 hod. v areálu Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava, Lumírova 13, Ostrava - Výškovice v zasedací místnosti LD222.

Téma disertační práce: „Modelování rizik terorismu“.

S disertační prací a jejími posudky je možno se seznámit v úředních hodinách na studijním oddělení FBI, místnost LA 205, a to 5 pracovních dní před termínem obhajoby.

 

 

doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA

děkan

 

Vloženo: 21. 7. 2020
Kategorie:  Oznámení
Útvar: 011 - Studijní oddělení FBI
další novinky