Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 8. 2020!

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky Ing. Vojtěcha Jankůje

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky

 

Oznamujeme konání státní doktorské zkoušky pana Ing. Vojtěcha Jankůje na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava ve studijním programu P3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost, studijní obor 3908V009 Požární ochrana a bezpečnost.

 

Státní doktorská zkouška se uskuteční dne 31. srpna 2020 v 13,30 hodin na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava, Lumírova 13, Ostrava – Výškovice v zasedací místnosti LD 222.

 

Téma práce:   Projevy hořlavých plynů při neřízené a řízené destrukci tlakových láhví

 

Předměty státní doktorské zkoušky:

Protivýbuchová prevence technologických zařízení
Analýza rizik
Fyzikální chemie hoření a výbuchu
 

  

doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA

děkan

Vloženo: 21. 7. 2020
Kategorie:  Oznámení
Útvar: 011 - Studijní oddělení FBI
další novinky