Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 4. 6. 2020!

Kontrola studia

Kontrola studia pro 4. ročník bakalářského studia a pro 2. ročník magisterského navazujícího studia na Fakultě bezpečnostního inženýrství

Kontrola studia je stanovena na 29. 5. 2020

Kontrola studia bude provedena elektronicky v IS EDISON

Student je povinen:

  • zkontrolovat, zda všechny vykonané zkoušky a zápočty jsou zaznamenány v IS EDISON včetně nahrané závěrečné práce (v opačném případě je nutno kontaktovat příslušného pedagoga)
  • verifikovat kontrolu studia do data určeného studijním oddělením fakulty 29. 5. - 4. 6. 2020
  • termín přihlašování se k SZZ 1. 6. – 10. 6. 2020

Studenti, kteří nebudou mít ke kontrole studia ukončenou studijní část, si podají na studijní oddělní žádost o prodlouženou kontrolu studia do 17. 8. 2020. Toto datum je i termín kontroly studia pro náhradní termín SZZ.

Termín k přihlašování k náhradnímu termínu SZZ 22. 8 – 1. 9. 2020

Studentům, kteří při kontrole studia nevyhoví ani k tomuto datu, bude zasláno  rozhodnutí o ukončení studia, proti kterému se mohou odvolat  a to z důvodů:

  • opakování ročníku
  • třetí zapsání pouze jednoho předmětu, čtvrté zapsání není!!!!

Studenti se odvolají proti rozhodnutí děkana (30 dnů od převzetí) doloží na studijní oddělení koncem měsíce srpna výše uvedené žádosti poštou nebo osobně-nikoliv e-mailem!!!!

Vloženo: 15. 5. 2020
Kategorie:  Informace pro studenty
Zadal:  Administrátor
Útvar: 011 - Studijní oddělení FBI
další novinky