Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Důležitá informace - Změna harmonogramu

Příkaz děkana Fakulty bezpečnostního inženýrství ke změněn harmonogramu pro končící ročníky studia.

V souvislosti se současnou epidemiologickou situací v České republice a s tím souvisejícími opatřeními Ministerstva zdravotnictví České republiky a Vlády České republiky stanovuji termíny pro studenty v končících ročnících Akademického roku (dále také „AR“) 2020/2021.

Termín odevzdání kvalifikační práce: 16. 4. 2021.
Termín odevzdání kvalifikační práce pro náhradní termín státních závěrečných zkoušek (dále je„SZZ“): 6. 8. 2021.
Kvalifikační práce student odevzdává pouze v elektronické podobě v IS Edison.

Termín kontroly studia studentů posledních ročníků: 30. 4. 2021.
Termín kontroly studia studentů posledních ročníků pro náhradní termín SZZ: 11. 8. 2021.

Termín verifikace údajů studentů posledních ročníků v IS Edison: 30. 4. 2021 – 8. 5. 2021.
Termín verifikace údajů studentů posledních ročníků v IS Edison pro náhradní termín SZZ: 11. 8.2021 – 17. 8. 2021.

Termín pro přihlašování ke SZZ: 1. 5. – 7. 5. 2021.
Termín pro přihlašování k náhradnímu termínu SZZ: 11. 8. – 18. 8. 2021.

Termín konání SZZ:

Bc. 24. 5. – 28. 5. 2021
Ing. 31. 5. – 4. 6. 2021

Termín konání SZZ-náhradní termín:

Bc. 6. 9. – 10. 9. 2021
Ing. 13. 9. – 17. 9. 2021

K termínu SZZ se přihlašují studenti, kteří mají odevzdanou závěrečnou práci řádně a včas.

Vloženo: 21. 3. 2021
Kategorie:  Informace pro studenty
Zadal:  Administrátor
Útvar: 011 - Studijní oddělení FBI
další novinky