Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 23. 9. 2019!

Oznámení o konání obhajoby disertační práce Ing. Gera Gerbera

Oznamujeme konání obhajoby disertační práce pana Ing. Gera Gerbera na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava ve studijním programu P3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost, studijní obor 3908V009 Požární ochrana a bezpečnost.

Obhajoba se uskuteční 23. října 2019 v 10,30 hod. v areálu Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava, Lumírova 13, Ostrava - Výškovice v zasedací místnosti LD222. 

Téma disertační práce: „Alarm systems in buildings - Researches of effectiveness depending of the type of building and the user profile“.

S disertační prací a jejími posudky je možno se seznámit v úředních hodinách na studijním oddělení FBI, místnost LC 304, a to 5 pracovních dní před termínem obhajoby.

 

 

doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA

děkan

 

Vloženo: 9. 9. 2019
Kategorie:  Oznámení
Útvar: 011 - Studijní oddělení FBI
další novinky