Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 8. 2019!

Navázání spolupráce s Valencia Local Police Headquarters

Navázání spolupráce s Valencia Local Police Headquarters
Ve dnech 15. – 19. 7. 2019 se doc. Ing. David Řehák, Ph.D. účastnil několikadenní projektové stáže v rámci programu Erasmus na „Valencia Local Police Headquarters“ ve Španělsku.

Předmětem stáže bylo mimo jiné představení infrastrukturních a personálních kapacit Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO s vazbou na projekty Programu bezpečnostního výzkumu MV ČR.

V úvodních dnech byl intenzivně diskutován zejména běžící projekt VI20152019049 „RESILIENCE 2015: Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury“ (2015-2019), kde byl pozitivně reflektován a podpořen přístup „Bottom-Up“ v rámci ochrany kritické infrastruktury a potřeba řešení jeho municipálního rozměru.

V následujících dnech byly projektovým manažerem p. José Luis Diegem, který je odpovědný za přípravu, realizaci a projektový management projektů H2020 (aktuálně již 8 projektů H2020), identifikovány perspektivní oblasti zájmu a případné spolupráce. Jednalo se primárně o oblasti Critical Infrastructure Protection and Resilience (Ochrana a resilience kritické infrastruktury) a Public Places and Soft Targets Protection (Ochrana veřejných prostor a měkkých cílů).

Dohodnutý rámec spolupráce vytváří vhodný předpoklad zajištění udržitelnosti výstupů a výsledků Fakultou realizovaných projektů a současně vysoký potenciál zapojení pracoviště do přípravy a realizace projektů evropských rámcových programů.

 

Vloženo: 1. 8. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 050 - Katedra ochrany obyvatelstva
další novinky