Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kontrola studia za akademický rok 2023/2024

pro bakalářské, navazující magisterské studium kombinovaná a prezenční forma studia.

Kontrola studia za akademický rok 2023/24

pro bakalářské, navazující magisterské studium

kombinovaná a prezenční forma studia 

k 15. 7. 2024

musí studenti pro pokračování ve studiu (postup do vyššího ročníku) získat minimálně 

40 kreditů studijního plánu daného ročníku (nevykonané předměty daného ročníku se automaticky převedou do dalšího ročníku)

Zároveň musí být vykonány všechny povinnosti z předcházejíciho ročníku (AR 2021/2022)

Splněny povinnosti opakovaného ročníku (stejný ročník je možno opakovat maximálně jednou)

Kontrola studia bude provedena elektronicky v IS EDISON

Student je povinen:

- zkontrolovat zda všechny vykonané zkoušky a zápočty jsou zaznamenány v informačním sytému EDISON (v opačném případě je nutné kontaktovat příslušného pedagoga).

- verifikovat kontrolu studia do data určeného studijním oddělením fakulty toto datum se zobrazí v emailu, zaslaném studentovi pokud vyhověl nebo nevyhověl kontrole studia a zároveň dát souhlas se zápisem do vyššího ročníku.

Studentům, kteří při kontrole studia nevyhoví a neverifikují, bude zasláno rozhodnutí o ukončení studia, proti kterému se mohou odvolat a to z důvodů:

- opakování ročníku

- opakování ročníku + třetí zapsání dvou předmětů  

- třetí zapsání dvou předmětů

Studenti se odvolají proti rozhodnutí děkana (30 dnů od převzetí) doloží na studijní oddělení od druhé poloviny měsíce srpna výše uvedené žádosti poštou nebo osobně-nikoliv e-mailem!!!!

Pozor: čtvrté zapsání není!!!!

Žádosti o prospěchová stipendia za akademický rok nepodávejte.  IS Edison vyhodnotí sám. V měsíci říjnu - listopadu  bude studentům, kteří budou mít nárok na prospěchové stipendium, rozesláno písemné rozhodnutí.

Podmínky pro stanovení výše stipendia: 

podmínky stipendia

Vloženo: 28. 6. 2024
Kategorie:  Informace pro studenty
Zadal:  Administrátor
Útvar: 011 - Studijní oddělení FBI
další novinky