Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nová fakultní škola FBI

Nová fakultní škola FBI
V pondělí 19. 2. 2024 byla podepsána nová smlouva mezi Střední odbornou školou požární ochrany a Vyšší odbornou školou požární ochrany a Fakultou bezpečnostního inženýrství.

Děkan naší fakulty přivítal váženou návštěvu, plk. Ing. Jiřího Fojtíka, DiS., který je ředitelem Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany.

Spolu pak podepsali Smlouvu o udělení statutu Fakultní škola Fakulty bezpečnosntího inženýrství Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava, jež obě školy zavazuje ke vzájemné spolupráci a podpoře vědeckovýzkumných aktivit. Obě školy se budou i nadále věnovat podpoře a propagaci technických oborů.

Střední škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany je organizační součástí Hasičského záchranného sboru České republiky a je jedinou střední školou daného zaměření, která patří do správy Ministerstva vnitra. Škola otevřela v září 2023 studijní obor Požární ochrana, který zde lze studovat opět po třinácti letech s maturitou.

Na spolupráci se těšíme a věříme ve vzájemný prospěch obou škol.

Vloženo: 20. 2. 2024
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 010 - Děkanát FBI
další novinky