Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 29. 6. 2021!

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky Ing. Michala Dostála

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky

Oznamujeme konání státní doktorské zkoušky pana Ing. Michala Dostála na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava ve studijním programu P3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost, studijní obor 3908V009 Požární ochrana a bezpečnost.

Státní doktorská zkouška se koná dne 29. června 2021 ve 13,00 hodin na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava, Lumírova 13, Ostrava – Výškovice v zasedací místnosti LD 222.

Téma práce:     Mikro/nanomechanické senzory pro monitorování atmosférických škodlivin

Předměty státní doktorské zkoušky:

Spektroskopické metody v požární ochraně a bezpečnostním inženýrství
Měření a monitoring prostředí
Vybrané kapitoly z fyziky
 

 

doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA

děkan

 

Vloženo: 3. 6. 2021
Kategorie:  Oznámení
Útvar: 011 - Studijní oddělení FBI
další novinky