Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mezinárodní cvičení studentů

Mezinárodní cvičení studentů
Dne 2. 12. 2020 na CESIT FBI proběhlo cvičení krizových štábů studentů FBI a Akademie Pomorskie ve Slupsku formou hybridní spolupráce členů krizových štábů.

Každým rokem na závěr studia předmětu Management krizových situací na katedře Ochrany obyvatelstva, Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB – TU Ostrava, probíhá mezinárodní cvičení studentských krizových štábů (partnerem jsou studenti Akademie Pomorskie ze Slupsku – Polsko). Tuto praxi jsme neopustili ani letos (2. 12. 2020), avšak v podmínkách nouzového stavu jsme museli zvolit formu hybridní spolupráce členů krizových štábů.

Studenti řešili úkoly, spojené s velkou mimořádnou situací (důsledek tornáda, které přešlo přes naše území na území Polska) z domova (spojeni přes nástroj Microsoft Teams do videokonference na Centru simulačních technologií FBI - CESIT). Na CESITu pak úkoly plnila studentka doktorského studia FBI ve funkci vedoucí této pracovní skupiny krizového štábu. Za polskou stranu s ní rovněž prostřednictvím Microsoft Teams a videokonference komunikoval pedagog Akademie Pomorskie ve Slupsku.

Pro všechny (tj. jak studenty, tak naše akademické pracovníky) to byla velká zkušenost, která se ve svém důsledku pravděpodobně odrazí i na změně mnohých zavedených postupů v práci krizových štábů.

Vloženo: 7. 12. 2020
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 050 - Katedra ochrany obyvatelstva
další novinky