Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 3. 2021!

Opatření na FBI v souvislosti s COVID 19

Informace pro studenty a zaměstnance o nejdůležitějších opatřeních a změnách týkajících se organizace letního semestru na FBI.

Bez ohledu na konec nouzového stavu zůstanou i vysoké školy ve stejném režimu jako doposud. V pátek to bez dalších podrobností oznámil ministr školství Ing. Robert Plaga, Ph.D. O dalším postupu budete informováni, jakmile budou vydána nová mimořádná opatření.

 

Informace budeme průběžně aktualizovat s ohledem na vývoj situace. (stav k 12. 2. 2021)

Nové informace o koronaviru pro studenty a zaměstnance.

 Dle opatření Vlády ČR se omezuje provoz vysokých škol tak, že se

a) zakazuje při studiu na vysoké škole osobní přítomnost studentů na výuce. Studenti se mohou účastnit zkoušky, pokud je v jeden čas přítomno maximálně 10 osob (včetně zkoušejícího).  Zákaz osobní přítomnosti se vztahuje také na účastníky kurzů celoživotního vzdělávání. Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na

I.  účast na přijímacích zkouškách na vysoké škole za účasti nejvýše 10 osob;
II. účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník);


b) zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu a) tohoto příkazu;


c) zakazuje sportovní činnost jako součást vzdělávání s výjimkou studijních programů, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí akreditovaného studijního programu.

 

Výuka na fakultě ve všech konzultačních střediscích (Ostrava, Praha, Lázně Bohdaneč) probíhá pouze distančně.
  

Výuka probíhá online dle plánovaného rozvrhu (pokud Vám nebude oznámeno jinak) v prostředí, které je uvedeno v rozvrhu dole v "Poznámce".

Pedagogové pro tuto formu nejčastěji upřednostňují systém LMS Moodle a Teams.

LMS Moodle

Vzdálená výuka formou online pro komunikaci se studenty  je součástí elektronického výukového systému LMS Moodle na adrese: https://lms.vsb.cz.

V případě, že pedagog využívá LMS, zpřístupní studentům  daný předmět a studenti  uvidí vše potřebné.

TEAMS

Informace o zahrnutí do skupiny (za každý předmět) v Teams chodí na email (dozvíte se o něm z emailu), pro komunikaci v Teams je nutno používat a mít zřízený účet přes @vsb.cz .

Základem komunikace s pedagogy je pravidelná kontrola školních emailů. Pokud máte problém s výukou konkrétního předmětu,  kontaktujte přímo pedagoga. 

 

Roušky

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je  povinnost nosit roušky ve všech společných vnitřních prostorách univerzity. 

 

Knihovna na FBI

Knihovna je uzavřena

 

Studijní oddělení

Studijní oddělení je otevřeno v pondělí od 8:00 h do 11:00 h. Další dny prostřednictvím e-mailové komunikace.

 

Koleje

zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu a) tohoto příkazu;

 

Hotel Garni (hotelové ubytování na kolejích)

Hotel je uzavřen.

 

Menza

S ohledem na současnou situaci došlo k úpravě otevírací doby některých stravovacích zařízení.

https://innet.vsb.cz/cs/sluzby/stravovani/oteviraci-doba/

 

Sportovní zařízení

 všechny tělocvičny a sportoviště VŠB-TUO jsou uzavřeny.

Vloženo: 8. 2. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 010 - Děkanát FBI
další novinky