Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zimní semestr na FBI v souvislosti s COVID 19

Informace pro studenty a zaměstnance o nejdůležitějších opatřeních a změnách týkajících se organizace zimního semestru na FBI.

Informace budeme průběžně aktualizovat s ohledem na vývoj situace. (stav k 25. 11. 2020)

Od 25. 11. 2020 se zmírňují dosud přijatá opatření Vlády České republiky týkající se vysokých škol, a nově se omezuje provoz vysokých škol tak, že se

a) zakazuje při studiu na vysoké škole osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob (včetně zkoušejícího). Zákaz osobní přítomnosti se vztahuje také na účastníky kurzů celoživotního vzdělávání.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje:

  • na laboratorní nebo experimentální výuku v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnost i nejvýše 20 studentů;
  • na studia v doktorském studijním programu;
  • na individuální konzultace;
  • na individuální návštěvy knihovny za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.


b) zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a studentům, kteří se mohou osobně účastnit výuky (čl. odst. 1 písm. a) bod i. - iii tohoto příkazu).

Výuka na fakultě ve všech konzultačních střediscích (Ostrava, Praha, Lázně Bohdaneč) probíhá pouze distančně.
 

 

Výuka probíhá online dle plánovaného rozvrhu (pokud Vám nebude oznámeno jinak) v prostředí, které je uvedeno v rozvrhu dole v "Poznámce".

Pedagogové pro tuto formu nejčastěji upřednostňují systém LMS Moodle a Teams.

LMS Moodle

Vzdálená výuka formou online pro komunikaci se studenty  je součástí elektronického výukového systému LMS Moodle na adrese: https://lms.vsb.cz.

V případě, že pedagog využívá LMS, zpřístupní studentům  daný předmět a studenti  uvidí vše potřebné.

TEAMS

Informace o zahrnutí do skupiny (za každý předmět) v Teams chodí na email (dozvíte se o něm z emailu), pro komunikaci v Teams je nutno používat a mít zřízený účet přes @vsb.cz .

Základem komunikace s pedagogy je pravidelná kontrola školních emailů. Pokud máte problém s výukou konkrétního předmětu,  kontaktujte přímo pedagoga. 

 

 

Roušky

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je  povinnost nosit roušky ve všech společných vnitřních prostorách univerzity. 

 

Knihovna na FBI

Knihovna je uzavřena

 

Studijní oddělení

Studijní oddělení uzavřeno.

 

Koleje

zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a studentům, kteří se mohou osobně účastnit výuky (čl. odst. 1 písm. a) bod i. - iii tohoto příkazu).

 

Hotel Garni (hotelové ubytování na kolejích)

Hotel je uzavřen.

 

Menza

S ohledem na současnou situaci došlo k úpravě otevírací doby některých stravovacích zařízení.

https://innet.vsb.cz/cs/sluzby/stravovani/oteviraci-doba/

 

Sportovní zařízení

S platností od pondělí 12.10.2020 se uzavírají všechny tělocvičny a sportoviště VŠB-TUO pro vnitřní sportovní aktivity, včetně soutěží. Venkovní hřiště a kurty je možné využívat do maximálního počtu 20 osob.

Vloženo: 24. 11. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 010 - Děkanát FBI
další novinky