Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zimní semestr na FBI v souvislosti s COVID 19

Informace pro studenty a zaměstnance o nejdůležitějších opatřeních a změnách týkajících se organizace zimního semestru na FBI.

Informace budeme průběžně aktualizovat s ohledem na vývoj situace. (stav k 17. 9. 2020)

 PROVOZ FAKULTY SE OD 14. ZÁŘÍ ŘÍDÍ UNIVERZITNÍM SEMAFOREM. 

AKTUÁLNÍ BARVA SEMAFORU JE BÍLÁ.

 

Výuka 

Aktuálně probíhá výuka beze změn, dle rozvrhu.

 

Roušky

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je nad rámec univerzitního semaforu povinnost nosit roušky ve všech společných vnitřních prostorách univerzity. 

Povinnost nosit roušky na přednáškách se vztahuje na FBI na přednášky v aule C104, na kterých je přítomno více než 100 studentů.

Povinnost se nevztahuje na přednášející při zachování vzdáleností 2 m.

 

Promoce - zrušeny

vedení Fakulty bezpečnostního inženýrství se rozhodlo zrušit letošní slavnostní promoce absolventů, které byly naplánovány na 2. října 2020. K tomuto rozhodnutí nás vedl rostoucí počet případů nakažených coronavirem, měnící se hygienická opatření (která by mimo jiné znamenala realizovat promoce bez slavnostních talárů a v rouškách), a v neposlední řadě také obava o zdraví vás i vašich rodinných příslušníků, z nichž mnozí mohou patřit do rizikovějších kategorií.
V případě, že jste již uhradili poplatek za promoce, bude vám samozřejmě vrácen.
Diplomy si můžete vyzvednout na studijním oddělení v úředních hodinách.
Věříme, že situaci pochopíte, a ještě jednou vám srdečně blahopřejeme k úspěšnému ukončení studia.

 

 Imatrikulace - zrušeny

Vloženo: 10. 9. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 010 - Děkanát FBI
další novinky