Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 14. 10. 2022!

OTEVŘENÉ AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ ČR v TFA 2022

 13. 10. 2022
 Areál kolejí VŠB-TU Ostrava, Studentská 1770/1, Ostrava-Poruba
Záštita: náměstkyně primátora města Ostravy Mgr. Andrei Hofmanové, Ph.D. a za dotační podpory Národní sportovní agentury a České asociace akademických technických sportů.

Průběh soutěže:

Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové činnosti hasiče v zásahovém oděvu za použití dýchacího přístroje jako zátěž). Trať je postavena paralelně pro současný běh dvou soutěžících. Trať je rozdělena do 4 úseků, časy ze všech čtyř úseků budou sečteny a poté vyhodnoceny.
Vyhodnocení proběhne v kategorii jednotlivec (muži, ženy) a v kategorii štafeta (muži, ženy). Štafeta je složena ze čtyř závodníků, kdy každý závodník absolvuje jeden úsek. Předání štafety proběhne fyzickým kontaktem (např. plácnutím) po doběhnutí za následujícím závodníkem, který čeká na začátku svého úseku. Všechny čtyři úseky jsou absolvovány v jednom čase. Tudíž se časomíra zapíná se startem prvního závodníka na první úsek a vypíná se doběhnutím čtvrtého závodníka na konec čtvrtého úseku.
Soutěžící může běžet pouze v jedné štafetě.
Všechny vysoké školy, vyšší odborné školy a střední školy v ČR a ze zahraničí a další pozvaní. Závodníci musí být starší 18 let.
Za každou školu se může zúčastnit max. 10 závodníků z kapacitních důvodů.

Počet soutěžících:

Mistrovství se může zúčastnit max. 100 soutěžících. Max. počet štafet je stanoven na 20.

Soutěžící:

Student VŠ, VOŠ a SŠ (denního nebo kombinovaného studia), studenti VŠ startují pod hlavičkou vysoké školy nikoliv fakulty. Výjimku tvoří fakulty s detašovanými pracovišti mimo vlastní univerzity, kterým je umožněno startovat samostatně za fakulty. Je to: UK LF Plzeň, LF a FAF Hradec Králové (společně pod názvem UK Hradec Králové) a VŠE v Praze – Fakulta managementu v Jindřichově Hradci student však reprezentuje kmenovou organizaci (př. student UK Plzeň nesmí reprezentovat UK Praha, ale může reprezentovat UK) viz publikace ČAUS Sportovní přebory vysokých škol.

Přihlášky:

Naleznete na www.fbi.vsb.cz/cs/o-fakulte/pozarni-sport/, vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail do 7. 10. 2022. Přihlášku lze zaslat bez popisů závodníků a podpisu a razítka přihlašovatele, tyto údaje musí být na přihlášce uvedeny při prezenci závodníků v den soutěže.

Ubytování:

Vlastní (ubytovat se lze zde: www.vsb.cz/ubytovani/cs/, www.ubytovani.net/hotel-13959-studentske-koleje-vista, https://koleje.osu.cz/).

Strava:

Vlastní, na místě soutěže je možnost drobného občerstvení.

Pojištění:

Pro soutěžící kryto pojistkou ČAATS.

  49.83700005681109N; 18.15856217588805E
Vloženo: 15. 9. 2022
Kategorie:  Chystané akce
Zadal:  Administrátor
Útvar: 010 - Děkanát FBI
Zpět na kalendář