Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na co se můžete těšit v letošním akademickém roce? Podívejte se do přehledného harmonogramu a zjistěte, co vás letos na Fakultě bezpečnostního inženýrství čeká.

Termín Název Poznámka
14.04.2023 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium - ukončení v ZS
15.07.2023 - 15.09.2023 Zápis do studia - I ročník
15.07.2023 - 31.07.2023 Zápis do studia - II ročník
15.07.2023 - 31.07.2023 Zápis do studia - III ročník
15.07.2023 - 31.07.2023 Zápis do studia - IV ročník
15.07.2023 - 31.07.2023 Zápis do studia - II ročník navazující
15.07.2023 - 15.09.2023 Zápis do studia - I ročník navazující
18.08.2023 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2023 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2023 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2023 Začátek akademického roku
18.09.2023 Začátek výuky v zimním semestru
02.10.2023 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
02.10.2023 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
02.10.2023 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
05.10.2023 Imatrikulace
15.10.2023 - 06.11.2023 (23:59) Ubytovací stipendium - podání žádosti za období červenec - prosinec
16.10.2023 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
16.10.2023 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
16.11.2023 Slavnostní vědecká rada
27.11.2023 - 17.12.2023 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
13.12.2023 - 27.01.2024 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
15.12.2023 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium - ukončení v ZS
16.12.2023 Konec výuky v zimním semestru
18.12.2023 - 27.01.2024 Zkouškové období zimního semestru
24.12.2023 - 01.01.2024 Vánoční prázdniny
26.01.2024 Den otevřených dveří Ostrava
29.01.2024 - 18.02.2024 Zimní prázdniny
01.02.2024 - 06.02.2024 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
01.02.2024 (14:00) - 01.02.2024 (15:30) Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník) výsedky nutno vložit do 31. 1. 2024
15.02.2024 - 15.02.2024 Období promocí - ukončení v ZS
19.02.2024 Začátek výuky v letním semestru
04.03.2024 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
04.03.2024 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
04.03.2024 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
05.03.2024 Kariéra PLUS
21.03.2024 Slavnostní vědecká rada
29.03.2024 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
31.03.2024 Začátek zveřejnění studijních plánů na WWW stránkách VŠB-TUO
01.04.2024 - 03.05.2024 Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku)
01.04.2024 - 29.04.2024 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky
01.04.2024 - 15.04.2024 (23:59) Ubytovací stipendium - podání žádosti za období leden - červen
19.04.2024 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
19.04.2024 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
25.04.2024 Sportovní den
29.04.2024 - 30.06.2024 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
30.04.2024 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
30.04.2024 - 06.05.2024 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
06.05.2024 - 12.05.2024 Schvalování osobních studijních plánů studentů garanty
13.05.2024 - 16.06.2024 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
18.05.2024 Konec výuky v letním semestru
20.05.2024 - 30.06.2024 Zkouškové období letního semestru
20.05.2024 - 07.06.2024 Státní závěrečné zkoušky
14.06.2024 Poslední den promoce na fakultě - Bc. studium
14.06.2024 - 24.06.2024 Období promocí
24.06.2024 Poslední den promoce na fakultě - N - Ing. studium
01.07.2024 - 31.08.2024 Období letních prázdnin
15.07.2024 - 19.07.2024 Kontrola studia po akademickém roce
15.07.2024 - 19.07.2024 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
15.08.2024 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2024 Konec akademického roku
09.09.2024 - 11.09.2024 Státní závěrečná zkouška – opravný termín náhradní a opravný termín SZZ je ve dnech 9.9 2024, 11.9.2024 termín je stanoven pouze pro 4. leté studijní obory končící akreditace

Kontrola studia

Termín Název Poznámka
01.02.2024 Kontrola studia po 1.semestru v prezenční a kombinované formě bakalářského studia
15.07.2024 Kontrola studia 1. ročníku v magisterských navazujících studijních programech v prezenční a kombinované formě studia
15.07.2024 Kontrola studia 1-3. ročníku v bakalářských studijních programech v prezenční a kombinované formě studia

Závěr studia studentů 3 -4 . ročníku v bakalářských studijních programech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
16.10.2023 Zadání bakalářských prací
19.02.2024 - 29.03.2024 Výuka v letním semestru
01.04.2024 - 29.04.2024 Zkouškové období závěrečných ročníků
19.04.2024 Odevzdání bakalářských prací
30.04.2024 Závěrečná kontrola studia
01.05.2024 - 08.05.2024 Přihlašování ke Státní závěrečné zkoušce
20.05.2024 - 31.05.2024 Státní záverečná zkouška
14.06.2024 - 14.06.2024 Promoce
01.08.2024 - 11.08.2024 Přihlašování se k náhradnímu - opravnému termínu Státní závěrečné zkoušky pro 4. ročník
09.09.2024 - 11.09.2024 Náhradní - opravný termín Státní závěrečné zkoušky pro 4. ročník náhradní - opravný termín SZZ ve dnech 9.9. 2024, 11. 9. 2024

Závěr studia studentů 1,5 ročníku v navazujících magisterských studijních programech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
15.04.2023 Zadání diplomových prací
18.09.2023 - 01.12.2023 Výuka v zimním semestru
04.12.2023 - 12.01.2024 Zkouškové období v zimním semestru
15.12.2023 Odevzdání diplomových prací
15.01.2024 Závěrečná kontrola studia
16.01.2024 - 21.01.2024 Přihlašování se ke Státní závěrečné zkoušcce
29.01.2024 - 30.01.2024 Státní závěrečná zkouška
15.02.2024 - 15.02.2024 Promoce

Závěr studia studentů 2. ročníku v navazujících magisterských studijních programech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
16.10.2023 Zadání diplomových prací
19.02.2024 - 29.03.2024 Výuka v letním semestru
01.04.2024 - 29.04.2024 Zkouškové období závěrečných ročníků
19.04.2024 Odevzdání diplomových prací
30.04.2024 Závěrečná kontrola studia
01.05.2024 - 08.05.2024 Přihlašování ke Státní závěrečné zkoušce
03.06.2024 - 07.06.2024 Státní závěrečná zkouška
24.06.2024 - 24.06.2024 Promoce

Tvorba OSP pro studium v bakalářských studijních programech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
26.01.2024 - 27.01.2024 Den otevřených dveří
31.03.2024 Zveřejnění studijních plánů na www stránkách VŠB-TU Ostrava
08.04.2024 - 05.05.2024 Tvorba OSP studentem
06.05.2024 - 12.05.2024 Schvalování OSP garantem

Tvorba OSP pro studium v navazujících magisterských studijních programech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
26.01.2024 - 27.01.2024 Den otevřných dveří
31.03.2024 Zveřejnění studijních plánů na www stránkách VŠB-TU Ostrava
08.04.2024 - 05.05.2024 Tvorba OSP studentem
06.05.2024 - 12.05.2024 Schvalování OSP garantem