Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na co se můžete těšit v letošním akademickém roce? Podívejte se do přehledného harmonogramu a zjistěte, co vás letos na Fakultě bezpečnostního inženýrství čeká.

Termín Název Poznámka
18.08.2021 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2021 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2021 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2021 Začátek akademického roku
01.09.2021 - 05.09.2021 Zápis do studia - II ročník
01.09.2021 - 05.09.2021 Zápis do studia - III ročník
01.09.2021 - 05.09.2021 Zápis do studia - IV ročník
01.09.2021 - 05.09.2021 Zápis do studia - II ročník navazující
01.09.2021 - 05.09.2021 Zápis do dalšího ročníku studia
13.09.2021 Začátek výuky v zimním semestru
27.09.2021 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
27.09.2021 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
27.09.2021 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
29.09.2021 (08:30) Imatrikulace
12.10.2021 Kariéra PLUS
15.10.2021 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
15.10.2021 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
11.11.2021 Slavnostní vědecká rada
22.11.2021 - 06.02.2022 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
29.11.2021 - 19.12.2021 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
18.12.2021 Konec výuky v zimním semestru
19.12.2021 - 02.01.2022 Vánoční prázdniny
03.01.2022 - 05.02.2022 Zkouškové období zimního semestru
22.01.2022 Den otevřených dveří Ostrava
05.02.2022 - 05.02.2022 Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
05.02.2022 - 11.02.2022 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
07.02.2022 Začátek výuky v letním semestru
21.02.2022 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
21.02.2022 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
21.02.2022 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
24.03.2022 Slavnostní vědecká rada
31.03.2022 Začátek zveřejnění studijních plánů na WWW stránkách VŠB-TUO
03.04.2022 - 01.05.2022 Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku)
05.04.2022 Kariéra PLUS
15.04.2022 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium - ukončení v ZS
18.04.2022 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
27.04.2022 Sportovní den
29.04.2022 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
29.04.2022 - 06.05.2022 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
02.05.2022 - 09.05.2022 Schvalování osobních studijních plánů studentů garanty
14.05.2022 Konec výuky v letním semestru
16.05.2022 - 02.07.2022 Zkouškové období letního semestru
16.05.2022 - 19.06.2022 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
23.05.2022 - 03.07.2022 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
23.05.2022 - 03.06.2022 Státní závěrečné zkoušky
20.06.2022 Poslední den promoce na fakultě - Bc. studium
20.06.2022 Poslední den promoce na fakultě - N - Ing. studium
20.06.2022 - 20.06.2022 Období promocí
03.07.2022 - 31.08.2022 Období letních prázdnin
15.07.2022 - 15.07.2022 Kontrola studia po akademickém roce
15.07.2022 - 22.07.2022 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
15.08.2022 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2022 Konec akademického roku
15.12.2022 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium - ukončení v ZS

Kontrola studia

Termín Název Poznámka
05.02.2022 Kontrola studia po 1.semestru v prezenční a kombinované formě bakalářského studia
15.07.2022 Kontrola studia 1. ročníku v magisterských navazujících stduijních oborech v prezenční a kombinované formě studia
15.07.2022 Kontrola studia 1-3 ročníku v bakalářských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Závěr studia studentů 4. ročníku v bakalářských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
15.10.2021 Zadání bakalářských prací
18.04.2022 Odevzdání bakalářských prací
02.05.2022 - 13.05.2022 Přihlašování ke Státní závěrečné zkoušce

Závěr studia studentů 2. ročníku v navazujících magisterkcýh studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
15.10.2021 Zadání diplomových prací
18.04.2022 Odevzdání diplomových prací
30.05.2022 - 03.06.2022 Přihlašování ke Státní závěrečné zkoušce

Tvorba OSP pro studium v bakalářských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
31.03.2022 Zveřejnění studijních plánů na www stránkách VŠB-TU Ostrava
03.04.2022 - 01.05.2022 Tvorba OSP studentem
02.05.2022 - 09.05.2022 Schvalování OSP garantem

Tvorba OSP pro studium v navazujících magisterských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
31.03.2022 Zveřejnění studijních plánů na www stránkách VŠB-TU Ostrava
03.04.2022 - 01.05.2022 Tvorba OSP studentem
02.05.2022 - 09.05.2022 Schvalování OSP garantem

Závěr studia studentů 1,5 ročníku v navazujících magisterkcýh studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka