Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na co se můžete těšit v letošním akademickém roce? Podívejte se do přehledného harmonogramu a zjistěte, co vás letos na Fakultě bezpečnostního inženýrství čeká.

Termín Název Poznámka
15.04.2022 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium - ukončení v ZS
25.07.2022 - 31.07.2022 Zápis do studia - II ročník
25.07.2022 - 31.07.2022 Zápis do studia - III ročník
25.07.2022 - 31.07.2022 Zápis do studia - IV ročník
25.07.2022 - 31.07.2022 Zápis do studia - II ročník navazující
25.07.2022 - 31.07.2022 Zápis do dalšího ročníku studia
31.07.2022 - 13.09.2022 Zápis do studia - I ročník
31.07.2022 - 13.09.2022 Zápis do studia - I ročník navazující
18.08.2022 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2022 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2022 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2022 Začátek akademického roku
19.09.2022 Začátek výuky v zimním semestru
03.10.2022 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
03.10.2022 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
03.10.2022 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
15.10.2022 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
15.10.2022 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
15.10.2022 - 31.10.2022 (23:59) Ubytovací stipendium - podání žádosti za období červenec - prosinec
10.11.2022 Slavnostní vědecká rada
21.11.2022 - 05.02.2023 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
28.11.2022 - 20.12.2022 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
10.12.2022 Konec výuky v zimním semestru
12.12.2022 - 21.01.2023 Zkouškové období zimního semestru
16.12.2022 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium - ukončení v ZS
24.12.2022 - 01.01.2023 Vánoční prázdniny
22.01.2023 - 26.02.2023 Zimní prázdniny
06.02.2023 - 06.02.2023 Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník) Výsledy nutno vložit do 5. 2. 2023
06.02.2023 - 10.02.2023 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
23.02.2023 - 23.02.2023 Období promocí - ukončení v ZS
27.02.2023 Začátek výuky v letním semestru
13.03.2023 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
13.03.2023 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
13.03.2023 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
14.03.2023 Kariéra PLUS
23.03.2023 Slavnostní vědecká rada
31.03.2023 Začátek zveřejnění studijních plánů na WWW stránkách VŠB-TUO
03.04.2023 - 01.05.2023 Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku)
15.04.2023 - 30.04.2023 (23:59) Ubytovací stipendium - podání žádosti za období leden - červen
17.04.2023 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
17.04.2023 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
26.04.2023 Sportovní den
28.04.2023 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
28.04.2023 - 02.05.2023 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
02.05.2023 - 09.05.2023 Schvalování osobních studijních plánů studentů garanty
13.05.2023 Konec výuky v letním semestru
15.05.2023 - 01.07.2023 Zkouškové období letního semestru
15.05.2023 - 18.06.2023 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
22.05.2023 - 02.07.2023 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
22.05.2023 - 02.06.2023 Státní závěrečné zkoušky
19.06.2023 Poslední den promoce na fakultě - Bc. studium
19.06.2023 Poslední den promoce na fakultě - N - Ing. studium
02.07.2023 - 31.08.2023 Období letních prázdnin
14.07.2023 - 14.07.2023 Kontrola studia po akademickém roce
17.07.2023 - 22.07.2023 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
15.08.2023 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2023 Konec akademického roku

Kontrola studia

Termín Název Poznámka
06.02.2023 Kontrola studia po 1.semestru v prezenční a kombinované formě bakalářského studia výsledky nutno vložit do 5. 2. 2023
17.07.2023 Kontrola studia 1. ročníku v magisterských navazujících stduijních oborech v prezenční a kombinované formě studia
17.07.2023 Kontrola studia 1-3 ročníku v bakalářských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Závěr studia studentů 3 -4 . ročníku v bakalářských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
15.10.2022 Zadání bakalářských prací
06.02.2023 - 31.03.2023 Výuka v letním semestru
03.04.2023 - 27.04.2023 Zkouškové období závěrečných ročníků
17.04.2023 Odevzdání bakalářských prací
28.04.2023 Závěrečná kontrola studia
01.05.2023 - 12.05.2023 Přihlašování ke Státní závěrečné zkoušce
22.05.2023 - 26.05.2023 Státní záverečná zkouška

Závěr studia studentů 1,5 ročníku v navazujících magisterských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
15.04.2022 Zadání diplomových prací
17.09.2022 - 02.12.2022 Výuka v zimním semestru
05.12.2022 - 13.01.2023 Zkouškové období v zimním semestru
16.12.2022 Odevzdání diplomových prací
13.01.2023 Závěrečná kontrola studia
17.01.2023 - 23.01.2023 Přihlašování se ke Státní závěrečné zkoušcce
30.01.2023 - 31.01.2023 Státní závěrečná zkouška
23.02.2023 - 23.02.2023 Promoce

Závěr studia studentů 2. ročníku v navazujících magisterských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
15.10.2022 Zadání diplomových prací
06.02.2023 - 31.03.2023 Výuka v letním semestru
03.04.2023 - 27.04.2023 Zkouškové období závěrečných ročníků
17.04.2023 Odevzdání diplomových prací
28.04.2023 Závěrečná kontrola studia
01.05.2023 - 12.05.2023 Přihlašování ke Státní závěrečné zkoušce
29.05.2023 - 02.06.2023 Státní závěrečná zkouška

Tvorba OSP pro studium v bakalářských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
31.03.2022 Zveřejnění studijních plánů na www stránkách VŠB-TU Ostrava
03.04.2023 - 01.05.2023 Tvorba OSP studentem
02.05.2023 - 09.05.2023 Schvalování OSP garantem

Tvorba OSP pro studium v navazujících magisterských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
31.03.2023 Zveřejnění studijních plánů na www stránkách VŠB-TU Ostrava
03.04.2023 - 01.05.2023 Tvorba OSP studentem
02.05.2023 - 09.05.2023 Schvalování OSP garantem