Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Patent, užitný vzor, průmyslový vzor

MYNARZ, Miroslav. Zařízení pro stanovení selektivní velikosti výbuchového tlaku a rychlosti šíření tlakové vlny. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]
SUCHÁNKOVÁ, Jana, Lenka KLIMKOVÁ, Pavel DANIHELKA, Lubomír KŘÍŽ, Kamila KOČÍ a Marcel ŠIHOR. Modulární zařízení pro dekontaminaci vod znečištěných rozpustnými persistentními aditivy paliv. Praha: ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ, 2020. [Detail]
NEVRLÝ, Václav a Petr BITALA. Sestava pro měření teploty nesvítivého plamene. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
SERAFÍN, Jiří, Petr LEPÍK a Miroslav MYNARZ. Zařízení pro stanovení maximálních výbuchových parametrů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]