Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ostatní

KUČERA, Petr a Isabela BRADÁČOVÁ. Analysis of Design Fire Scenarios of Tunnel Structures. Praha: ČBS servis, 2012. 213-218 s. ISBN 978-80-87158-32-6. [Detail]
KUČERA, Petr a Lukáš JUŘENČÁK. Validation of Results of Fire Tests at the Flashover Container. [Turecko]: WSEAS Press, 2012. 220-225 s. ISBN 978-1-61804-114-2. [Detail]
KUČERA, Petr a Romana STEINEROVÁ. Zhodnocení úrovně požární bezpečnosti zemědělských objektů. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. 125-130 s. ISBN 978-80-7385-115-6. [Detail]
POKORNÝ, Jiří a Petr KUČERA. Aplikace lokálního požáru při navrhování stavebních konstrukcí. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. 215-217 s. ISBN 978-80-7385-115-6. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela a Petr KUČERA. Concrete Structures Restoration from Safety Point of View. Brno: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2012. ISBN 978-80-02-02414-9. [Detail]
POKORNÝ, Jiří a Petr KUČERA. Using Local Fire in Designing Building Structures for the Effects of Fire. Ostrava: Šmíra-Print, 2012. 219-226 s. ISBN 978-80-87427-32-3. [Detail]
KUČERA, Petr a Isabela BRADÁČOVÁ. Modelling the Evacuation of People from a Train on Fire in a Railway Tunnel. 2012. [Detail]
ZAVILA, Ondřej. Návrh systému odvodu tepla a kouře ve složité geometrii interiéru zimního stadionu s využitím nástrojů CFD. 2011. [Detail]
KROČOVÁ, Šárka. SOUČASNOST A VÝVOJOVÉ TRENDY OCHRANY VODNÍCH ZDROJŮ. 2011. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Václav NEVRLÝ, Pavel DOBEŠ a Petr BITALA. Požáry a znečištění ovzduší. Praha: Česká asociace pro prevenci znečišťování ovzduší, 2010. 22-27 s. ISSN 1211-0337. [Detail]