Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Certifikovaná metodika

ŠOUKAL, Jiří, Pavel DOBEŠ, Jan NEVĚŘIL, Pavel POLEDŇÁK, Šárka KROČOVÁ, Dalibor MÍČEK, Oldřich ŠPUTA, Petr ROSTEK, Martin KOMÁREK, Miloš TUNKA a Jan ONDRUCH. Operačně taktický pokyn k terénnímu nasazení vysokokapacitních čerpacích zařízení pro dálkovou dopravu vody při mimořádných událostech. 2016. [Detail]
ŘEHÁK, David, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ, Jaroslav HEGAR, Miroslav MYNARZ, Martin ŠTRUBLÍK a Jana PUPÍKOVÁ. Metodika pro výstavbu chráněných prostorů ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob. 2015. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail a Bohdan FILIPI. TGA index - metodika kontroly stárnutí materiálu. 2015. [Detail]
KUČERA, Petr, Jiří POKORNÝ, Isabela BRADÁČOVÁ, Tereza ČESELSKÁ, Aleš DUDÁČEK, Miroslav MYNARZ, Martin NANEK, Miroslava NETOPILOVÁ, Zdeněk NYTRA, Tomáš PAVLÍK, Martin PLISKA, Pavel POLEDŇÁK, Michail ŠENOVSKÝ, Pavel ŠENOVSKÝ, Zdeněk ŠLACHTA a Vladimír VLČEK. Metodika pro specifické posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti. 2015. [Detail]
VANĚK, Michal, Yveta TOMÁŠKOVÁ a Michail ŠENOVSKÝ. Metodika hodnocení bezpečnostních projektů. 2012. [Detail]